Liefdeslied van een reiziger | auteur: Mariët Meester

Balans | € 19,50

Het is een aanlokkelijk gegeven: vier maanden rondreizen in totale vrijheid. Het volle hectische leven loslaten en teruggeworpen worden op jezelf, zonder dat je met iemand uit de leefomgeving rekening hoeft te houden. En daarna pakt iedereen de draad weer op, alsof er niets is gebeurd.

In de pas verschenen roman van Mariët Meester is dat het scenario dat de documentairemakers en geliefden, Hannah en Ruben, met elkaar aangaan. Wanneer Hannah ingaat op een uitnodiging van twee filmmakers om als stagiair vier maanden in New York te werken, mag Ruben, samen met kat Igor, in een busje door Europa trekken en doen wat hij wil. “Het plan kwam voort uit de mentaliteit die hij en Hannah altijd al hadden gehad, en die inhield dat ze álles, echt álles uit dit ene leven wilden proberen te halen. (…) Iedere kans om mee te maken hoe het ook had kunnen zijn, moest je grijpen”.

Dat het geen inhoudsloze vlucht voor het bestaande leven is, blijkt uit de route die Ruben aflegt en de gedachten die in zijn hoofd opkomen. De reis voert van Frankrijk naar Spanje, vervolgens weer richting noorden naar Denemarken en Finland. De weg staat niet los van het verleden, nee, hoe langer Ruben reist, hoe meer hij de confrontatie aangaat met zijn leven. Tot slot bezoekt hij het dorp waar zijn vader heeft gewoond en zoekt hij contact met zijn halfbroer en halfzus.

Rubens reis wordt filmisch beschreven. Het is voelbaar dat Mariët Meester veel reist en oog heeft voor details die de sfeer van een locatie weergeven. Maar ook haar ervaringen met groepen mensen van verschillend komaf, geven diepgang aan de roman. In Liefdeslied van een reiziger wordt een lans gebroken voor de menselijke maat. “Spanjaarden waren niet de zelfgenoegzame, gemakzuchtige wezens geworden die je zag in andere landen waar de welvaart toenam. (…) Spanjaarden realiseerden zich dat de destructieve krachten op de loer bleven liggen, dat je altijd waakzaam moest blijven”.
Gedurende de tocht voelt Ruben hoezeer hij is gehecht aan Hannah. Dit wordt geloofwaardig gebracht, als lezer lift je vol vertrouwen mee. Maar vanaf het begin weet je ook dat er iets vervelends dreigt. Het boek heeft kenmerken van een reisverhaal maar op het eind wint de romanstructuur. Meester heeft het verhaal een wending gegeven die net zo kordaat is als de wijze waarop het verhaal begint. Zij is het verhaal aangegaan, is de reis begonnen en heeft de termijn afgesloten, maar uiteindelijk is er wél wat gebeurd!