The Inner Rainbow

Aan de hand van ruim vijftig afbeeldingen maakt de lezer van The Inner Rainbow een reis door de tijd, vanaf het Oude India tot heden. De reis is een tocht door de verschillende ontwikkelingsfasen van het menselijk bewustzijn. Dit bewustzijn is niet een statisch in zichzelf gesloten systeem. De manier waarop we in de 21ste eeuw onze wereld waarnemen heeft een indrukwekkende evolutie achter de rug. Wat ooit een omhulde en fragmentaire waarneming was in de vorm van droombeelden in de tijd van het Oude India ontwikkelde zich tot een helder en scherpomlijnd dagbewustzijn zoals we dat nu kennen. 

The Inner Rainbow wil een mogelijkheid bieden om met de eigen regenboog aan de slag te gaan ten einde het eigen mens- en wereldbeeld te verlevendigen en te verdiepen.