1 juni 2012 20:00 uur | Presentatie Willem van Toorn & Hans van de Waarsenburg

Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 1 juni, vanaf 20 uur de feestelijke presentatie bij te wonen van de nieuwe bibliofiele bundel:

Dodemansdagen

Deze bundel van Willem van Toorn en Hans van de Waarsenburg bevat een reeks van 26 gedichten (van beide dichters 13). Ze zijn op verzoek van Atalanta Pers aan elkaar geschreven. De oplage bestaat uit 110 exemplaren, door beide auteurs gesigneerd, waarvan 100 voor de verkoop. De prijs bedraagt 57,50.


Verlies en het verzet daartegen, het willen vasthouden van wat en wie ons dierbaar is, zou het thema worden voor de reeks gedichten die zij zouden gaan schrijven. Zo ontstond een prachtige reeks gedichten, een ontroerend gesprek waarin twee dichters elkaar vertellen over de vrienden die hen zijn ontvallen en waarin ze er proberen achter te komen hoe verder te leven met de stemmen van die doden in hun hoofd. Een bundel die, hoewel drijvend op een onderstroom van weemoed, de lezer tot troost kan zijn en die, zoals hij dat ook de dichters deed, bevrijdend kan werken.